سس كره قهوه ايكره 2 ق غ
آرد 1 ق غ
شير 1 ليوان
نمك و فلفل


كره رو توي ديگ كوچكي (شير جوش سايز مناسبي داره) ريخته و روي حرارت متوسط كره رو ذوب ميكنيم تا زماني كه رنگ كره قهوه اي شه. مرتب هم بزنيد و خيلي دقت كنيد چون كره به سرعت ميسوزه. ما فقط يه رنگ قهوه اي و يه طعم كاراملي ازش ميخوايم. مجددا تكرار ميكنم بايد خيلي دقت كنيد كه نسوزه

آرد رو اضافه كرده و مرتب هم ميزنيمشير داغ رو هم اضافه ميكنيم
مرتب هم ميزنيم تا به جوش بياد و غليظ شه


نمك و فلفل رو اضافه كرده و از روي حرارت برميداريم
اگر خوب هم بزنيد و شير هم داغ باشه يك سس يكدست و يكنواخت بدست مياد. ولي اگه گلوله گلوله شد بايد از صافي ردش كنيد
اين "سس كره قهوه اي" – كه بهش "سس كره سوخته" هم ميگن – به شيوه بشامل درست ميشه اما طعمش با بشامل متفاوته دليلش هم همون طعم كره سوخته است كه يه جورايي عطر و طعم خاصي بهش ميده. حتما يه بار امتحان كنيد. اين سس رو با خيلي از غذاها ميتونيد سرو كنيد تنوع خوبي به سفره تون ميده.براي استفاده بهتر از كارگاه آشپزسازي لطفا مبحث سوالات متداول را به صورت كامل مطالعه بفرماييد
Print Friendly and PDF