الگوي روكش كاپ كيك هندوانه اي


عكس فوق را ذخيره نموده و الگو را بر روي كاغذ 135 گرمي يا كاغذ 250 گرمي با سايز A4 چاپ نماييد. سپس برش زده و مطابق دستور از الگو استفاده كنيد.


براي استفاده بهتر از كارگاه آشپزسازي لطفا مبحث سوالات متداول را به صورت كامل مطالعه بفرماييد 
Print Friendly and PDF