پنير راكفورت


راكفورت Roquefort نوعي ديگر از بلو چيزه.
پنير راكفورت از شير بره تهيه ميشه و بلو چيزيه كه در جنوب فرانسه توليد ميشه.
راكفورت به همراه گرگنزلا و استيلتون از معروف ترين بلو چيزهاي دنيا به حساب مياد.درسته كه ممكنه بلو چيزهاي ديگه اي هم با همين خصوصيات در جاهاي ديگه دنيا توليد بشه ولي فقط به پنيري راكفورت گفته ميشه كه در "راكفورت" توليد بشه. و مسلمه كه اسم اين پنير هم از همونجا گرفته شده.همينطور كه در پست بلو چيز توضيح دادم؛ بلو چيزها ميتونند لكه اي يا رگه اي با رنگهاي آبي يا آبي مايل به خاكستري يا آبي مايل به سبز باشند.
راكفورت كپكهاي رگه اي مايل به سبزي داره.
راكفورت رايحه و مزه تندي داره با بافتي كه با فشار دست خورد ميشه. تا اندازه اي مرطوبه و مزه شوري داره.
همينطور كه گفتم بلو چيزها عطر خيلي خاصي دارند.

راكفورت نيز ميتونه در خيلي از غذاها به صورت سرد يا پخته شده سرو بشه. مثلا در كيشها و پايها در سالادها در برگرها و كوفته ها در پاستاها و پيتزاها.
راكفورت همينطور كه توضيح دادم يك پنير بلو چيز فرانسويه پس در ايران توليد نميشه. بلو چيزي كه در ايران توليد ميشه با نام "بلو چيز" در سوپر ماركتها به فروش ميرسه كه ميتونيد تهيه كنيد.


براي استفاده بهتر از كارگاه آشپزسازي لطفا مبحث سوالات متداول را به صورت كامل مطالعه بفرماييد
Print Friendly and PDF