گريپ فروت زبليونه


پس داستان به اينجا رسيد كه روز عيد فطر قبل از صبحونه زدم تو خط زندگي سالم و گريپ فروت. ولي تا اينكه ژله بخواد خودش رو بگيره بايد يه طوري خودمو (يعني دهنمو) مشغول ميكردم . پس گريپ فروت زبليونه درست كردم.

زَبَليونه يه نوع كاسترد رقيق ايتالياييه كه تشكيل شده از زرده تخم مرغ شكر و واين. و به اشكال مختلف نوشته ميشه : sabayon , zabajone , zabaione , zabaglione در فرانسه سبيون تلفظ ميشه اما تلفظ ايتالياييش زبليونه يا دزبليونه هستش. خب حالا اين يه ورژن سالمشه. ورژن اسپا (ميدونيد كه spa چيه؟) يعني ورژن گريپ فروتيش كه به خاطر ته مزه تلخ گريپ فروت طعم اين زبليونه خيلي دوست داشتني ميشه.زرده تخم مرغ 4 عدد
شكر يك سوم ليوان
گريپ فروت 1 عدد

يه مقدار از رنده پوست گريپ فروت رو واسه تزئين نگه ميداريمزرده ها رو از سفيده جدا ميكنيم.شكر و آب گريپ فروت رو اضافه ميكنيم (تقريبا ربع ليوان) . اگه كسي فكر ميكنه با بوي تخم مرغ مشكل داره وانيل اضافه كنه.روي ظرف حاوي بخار آب قرارش ميديم و با همزن برقي هم ميزنيم. به هيچ عنوان آب جوش با كف ظرف تماس پيدا نكنه.كم كم كف ميكنه و پفكي ميشه. حتما بايد همزن برقي باشه.اينقدر بايد هم بزنيم تا حجمش سه برابر شه.


بعد از مدتي زبليونه شروع ميكنه به غليظ شدن. و چون خيلي خوب و مرتب و سريع هم زديم زرده تخم مرغ يه كاسترد لطيف و يكدستي رو بوجود مياره.


بعد توي "جامهاي مارتيني" ريختمشون. واسه من شد سه تا جام. 
روش رو هم با رنده پوست گريپ فروت تازه تزئين ميكنيم.زبليونه رو ميشه گرم يا سرد خورد. 
پس گرم بخوريم يا سرد؟ 
گرم! 
خوشم مياد كه همه مون شش ماهه به دنيا اومديم!


من اين كف روش رو هم خيلي دوست دارم.

حتي آقاي شوهر و داداشش هم - كه دارشون بزني حاضر نيستن گريپ فروت بخورن - از اين خوششون اومد.
من كه عاشق طعم و بافتشم. برگرفته از Everyday Italian
Print Friendly and PDF